domingo, 28 de septiembre de 2014

Instalacións de suites ofimáticas Microsoft Office e OpenOffice

1- Requisitos mínimos para instalar.

 2. Pasos para llevar a cabo la instalación de Office (Microsoft)

 OpenOffice, paso a paso... en Windows


Novedades de Office 2013 e as diferencias entre a versión Office 2010
y la versión 2013.


Microsoft Office 2013 Es el primer Office listo para ser usado en tabletas, el primero que se integra seriamente con la Nube y el primero que está optimizado para Windows 8.

La gran novedad es la posibilidad de comprar Office365 de forma temporal, mas económico...

Existen varias diferencias entre Office 2013 y Office 365. Office 2013 es la evolución directa de Office 2010, mientras que Office 365 se presenta como una oferta diferente en la que compramos el paquete de programas temporalmente.

Trabajo Aplicaciones Ofimáticas UT1

Realiza o seguinte traballo pensando en facer a exposición oral do mesmo:

1- Concepto e tipos de aplicacións ofimáticas: procesadores de texto, follas de cálculo, xestores de bases de datos, editores de imaxe e vídeo, programas de presentación, xestores de axenda e correo electrónico. Suites de aplicacións ofimáticas (Microsoft Office, OpenOffice.org, LibreOffice)


2- Licencias de software: a. Software propietario e software libre b. Copyright, dominio público e copyleft c. Creative Commons d. Software comercial, shareware e freeware

3- Ergonomía. Postura corporal ante un terminal. Colocación do terminal. A cadeira e a mesa. Exercicios para facer no posto de traballo que sirvan para manter o corpo relaxado durante a xornada laboral.4- Principios de mecanografía. O uso do teclado, clasificación dos teclados, os distintos grupos de teclas do teclado alfanumérico extendido. Aplicacións de mecanografía. Nota: Podes usar imaxes, esquemas ou o que estimes conveniente como apoio na exposición oral
PDF: Traballo-1-AO-UT1